Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kolejną edycję Kursu Pedagogicznego 150 godzinnego metodą hybrydową. Szkolenie pozwala uzyskać niezbędne kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych oraz Centrach Kształcenia Praktycznego. Kurs rozpocznie się 29 lipca 2019 r. Zapisy już trwają (łącza do stron zapisów na kurs: https://pedagogika.pro lub https://pedagogika150.pl ).

Kurs jest adresowany do

• osób, które chcą nabyć uprawnienia nauczyciela praktycznej nauki zawodu • kadry prowadzącej szkolenia z ratownictwa wodnego (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym § 3. ust. 1)

Jakie warunki muszę spełniać formalnie aby rozpocząć kurs?

• Wykształcenie średnie lub
• Tytuł mistrza w rzemiośle

Co daje ukończenie tego Kursu?

• Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych oraz Centrach Kształcenia Praktycznego. • Uzyskanie przygotowania pedagogicznego potrzebnego do prowadzenia szkoleń z ratownictwa wodnego.

Liczba godzin

Kurs trwa 150 godzin (liczba godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli). Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Wystawiamy

1. Świadectwo o ukończeniu kursu. Zaświadczenie jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju. 2. Świadectwo zostanie wysłane do Ciebie listem poleconym Pocztą Polską.

Terminy

29 lipca - 29 września 2019 r.

Cena

2099 zł

Podstawa prawna, na podstawie której zorganizowany jest kurs pedagogiczny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (plik pdf, 51 KB) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (plik pdf, 242 KB) Profesjonalne Szkolenia Informatyczne prowadzą Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli (akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty KO.II.5470.2f.2015.PŁ) oraz Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego (akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty KOII-42351 – 3/2010).

Więcej informacji można uzyskać poprzez e-mail na adres info@interpsi.pl lub telefonicznie (tel. 41 343 05 80).