Szkolenia IT z dofinansowaniem dla pracowników i pracodawców z woj. świętokrzyskiego i innych regionów


Już teraz świętokrzyscy pracodawcy i ich pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie do 80% na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w
Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

P.S.I. Sp. z o.o. uzyskała wpis do bazy i wśród specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje na potrzeby różnych branż i zawodów, znajdziesz również nasze szkolenia i warsztaty komputerowe - szkolenia otwarte, jak i „szyte na miarę” kursy dla Twojej firmy.

Więcej informacji o szkoleniach http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego +48 41 3430580, kom. +48 512 503 751 lub e-mail info@psi.kielce.pl

Szczegóły i zasady dofinansowania dla firm z województwa świętokrzyskiego na stronach świętokrzyskich Operatorów dofinansowania:

ŚCITT - http://it.kielce.pl/biznes-adapter.html

SIPH - http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/168