E-obywatel - rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim

e-obywatel


2 kwietnia 2013 rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu szkoleniowego „e-obywatel – rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Budżet Państwa i Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych, poddziałanie 9.6.2 – Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Projekt obejmuje realizację szkoleń oraz egzaminów dla 306 uczestników z zakresu ECDL START, ECDL ADVANCED, ECDL WEB STARTER i ECDL e-GUARDIAN. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-64 lata - mieszkańców 4 powiatów województwa świętokrzyskiego: kieleckiego ziemskiego, koneckiego, jędrzejowskiego i buskiego. Osoby pracujące, bezrobotne, nieaktywne zawodowo w tym uczące się.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: ecdl.interpsi.pl. Aby na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera oraz śledzenia naszych profili w serwisach Facebook oraz Twitter.