NAUCZYCIEL – opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik ICTW okresie od 01.03.2013 do 31.12.2014 r. P.S.I. realizuje projekt: NAUCZYCIEL – opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik ICT współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia komputerowe dla nauczycieli świętokrzyskich szkół oraz placówek oświatowych.

W ramach projektu dostępne będą szkolenia specjalnie przygotowane dla potrzeb pracowników oświaty. Szkolenie dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych pozwoli podnieść wiedzę m.in. z zakresu administrowania siecią komputerową. Drugi typ szkolenia przewidziany jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i ma za zadanie przybliżyć możliwości wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania.
OPIEKUN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
100-godzinne szkolenie dla nauczycieli-opiekunów szkolnych pracowni komputerowych i nauczycieli informatyki w zakresie:
 • administrowanie sieciami komputerowymi (autoryzowane szkolenie MS 6419)
 • system zarządzania zawartością witryn sieci Web (CMS) – Joomla
 • warsztaty– rozwiązywanie bieżących problemów w szkolnych pracowniach komputerowych
 • bezpieczeństwo w sieci
 • różne metody instalacji i konfiguracji serwerów i stacji klienckich
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII ICT W NAUCZANIU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW
48-godzinne szkolenie dla nauczycieli różnych przedmiotów z zakresu:
 • Podstawy obsługi – wykorzystanie Microsoft Word i Microsoft Excel w pracy nauczyciela
 • Wyszukiwanie w Internecie – jak poprawić trafność wyników
 • Zapisywanie treści z sieci WEB – co można wykorzystać a co nie w pracy
 • Bezpieczeństwo w sieci i programy je wspomagające
 • Tworzenie prezentacji – pomoc w prowadzeniu lekcji
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej
 • Korzystanie z e-Dziennika
 • Praca z e-podręcznikiem.

Więcej informacji od poniedziałku 18.03.2013 na stronie internetowej nauczyciele.psi.kielce.pl. Aby na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera oraz śledzenia naszych profili w serwisach Facebook oraz Twitter.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-26-054/12-00 z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.