Program Generator Algorytmów

O programie

 

Generator Algorytmów jest uniwersalnym narzędziem do projektowania i analizy algorytmów przeznaczonym dla uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z algorytmiki i programowania.

  

W zależności od potrzeb program wykorzystywany może być w bezpośredniej pracy z uczniami, jak i do przygotowywania materiałów na zajęcia. Przygotowane i odpowiednio opisane algorytmy w połączeniu z projektorem i/lub tablicą interaktywną, pozwolą na łatwiejsze i pełniejsze zrozumienie sposobu działania algorytmu.

 

W trybie Projektowania, w wygodny, sposób można rozmieszczać elementy blokowe przeciągając je na obszar roboczy i dodawać do nich opis słowny. Szybie przełączenie trybu Skalowania, czy Łączenia pozwala na wygodne dopasowanie bloków schematu. Uczeń, posługując się intuicyjnym narzędziem może skupić się na logice algorytmu, a samo zaprezentowanie go graficzne będzie czynnością drugo planową, łatwą do poprawienia czy zmodyfikowania.

 

Kolejny mechanizm - sprawdzenie poprawności budowy schematu algorytmu (brak początku lub końca algorytmu; blok bez odpowiednich połączeń; zbyt duża liczba połączeń wychodzących z danego bloku itp.), ułatwia poszukiwanie ewentualnych błędów w strukturze, co w szczególności docenią uczniowie pracujący samodzielnie.

 

Nieco bardziej zaawansowani użytkownicy, posługując się prostym (wbudowanym) językiem programowania) mogą dokonywać coraz bardziej rozbudowanej analizy działania algorytmu.

Ta właśnie część aplikacji jest szczególnie istotna, wizualizacja działania, możliwość śledzenia wartości zmiennych, wywoływania procedur są czynnikami wpływającymi na końcowy efekt dydaktyczny.

Gotowe algorytmy można wydrukować albo zapisać i przekazać nauczycielowi/uczniowi)

 

Główne cechy programu

 

·         Intuicyjne tworzenie algorytmu metodą przeciągnij i upuść.

·         Mechanizm weryfikacji poprawności budowy algorytmu.

·         Możliwość opisywania bloków algorytmu wbudowanymi instrukcjami języka programowania i/lub opisem słownym.

·         Wizualizacja kolejności przetwarzania bloków algorytmu.

·         Analiza działania algorytmu (instrukcja po instrukcji, blok po bloku, cały algorytm, zatrzymywanie wykonywania – czujka) z monitorowaniem zawartości okien Kod, Zmienne, Konsola, Czujki).

·         Tworzenie i wykorzystywanie procedur.

·         Łatwa wymiana pakietów gotowych algorytmów

·         Wydruk schematów blokowych przygotowanych w programie.

·         Standardowe symbole bloków algorytmu.

 

 Minimalne wymagania techniczne

·         Program wymaga instalacji w środowisku Windows w wersji 7, 8 lub 10 – na komputerach spełniających zalecane wymagania poszczególnych systemów.

Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

 

Cena programu: 170,00 zł