Kształć się indywidualnie

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie IT na różnym poziomie na szkolenia indywidualne. Specjalista opracuje dla każdego chętnego indywidualny program nauki z zakresu obsługi komputera i Internetu, biegłej obsługi aplikacji biznesowych, w tym rozwiązań chmurowych lub zaawansowanych szkoleń technciznych dla specjalistów IT.

Ceny promocyjne, terminy i godziny zajęć do indywidulanego ustalenia z Klientem.

Kontakt w sprawie szkoleń pod numerem telefonu: 512503751; email: info@psi.kielce.pl

W okresie kwiecień-maj 2024 specjalna promocja.